Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus - TUVA

15.8.2023 - 31.5.2024

 

 

HAE TÄSTÄ

 

TUVA-koulutuksessa selkeytät opiskeluun ja työhön liittyviä jatkosuunnitelmia ja saat valmiuksia toisen asteen opintoihin.

 

TUVA on sinulle,

• joka olet oppivelvollinen tai sinulla ei ole toisen asteen tutkintoa ja tarvitset valmentavaa koulutusta,

• jos äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame,

• jos olet suorittanut perusopetuksen tai sitä vastaavan koulutuksen muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai saameksi.

 

Opintoihin voidaan perustellusta syystä ottaa myös ilman päättötodistusta oleva opiskelija, jos hänellä on muutoin riittävät edellytykset suoriutua opinnoista.

 

Koulutus kestää yhden vuoden, enimmillään 38 viikkoa. Etenet opinnoissa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

 

Kaikille yhteinen koulutuksen osa:

Opiskelu ja urasuunnittelutaidot (2–10 viikkoa)

Valinnaiset koulutuksen osat, joista suoritat vähintään kaksi:

• Perustaitojen vahvistaminen (1-30 viikkoa)

• Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1–30 viikkoa)

• Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1–30 viikkoa)

• Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1–20 viikkoa)

• Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1–20 viikkoa)

• Valinnaiset opinnot (1–10 viikkoa)

 

Opetus, oppimateriaalit, ruokailut ja opistolla asuminen kouluviikoilla ovat maksuttomia.

 

Hae yhteishaussa 21.2.-21.3.2023 Opintopolussa: TUVA 

 

Lisätietoja opinnoista ja hakemisesta:

Heli Piipponen, opinto-ohjaaja, puh. 0400 513 136, heli.piipponen@lkro.fi