Oma Polku

OMA POLKU OPINTOIHIN JA TYÖHÖN 17.8.2021 – 3.6.2022

 

Kaikille avoin vapaan sivistystyön koulutus.

 

Oma polku on sinulle,

• joka pohdit opiskeluun ja työhön liittyviä jatkosuunnitelmia,

• haluat hankkia lisää opiskeluvalmiuksia,

• kaipaat tukea opiskelumotivaation löytämiseen tai

• tarvitset tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa.

 

Sisällöt:

• Arjen taidot ja elämänhallinta: oman talouden suunnittelu, yhteiset säännöt ja niiden merkitys, arkirytmi ja arjen askareiden hallinta

• Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot: tiedonhallintataidot, digitaidot, työelämän tavat ja säännöt, suunnittelutaidot ja aikataulut

• Vuorovaikutus- ja viestintätaidot: suullinen ja kirjallinen viestintä, erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa toimiminen, omien näkemysten perustelu ja erilaisista näkemyksistä keskusteleminen

• Matemaattiset taidot ja ongelmanratkaisu: matemaattiset perustaidot, looginen päättely

• Aktiivinen kansalaisuus: oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan toimiminen, neuvottelutaidot, äänestämisen merkitys

 

Opetus voidaan toteuttaa lähi- tai etäopetuksena.

 

Opiskelu ja ruokailut kouluviikoilla ovat maksuttomia.

 

Koulutukseen on vapaita paikkoja!

 

Lisätietoja opinnoista ja hakemisesta:

Merja Vartiainen, rehtori, puh. 040 358 0433, merja.vartiainen@lkro.fi

 

 

 

Hae koulutukseen TÄSTÄ