Suomenkielen opinnot

Lieksan kristillinen opisto on yksi harvoista oppilaitoksista, joka on yli kahdenkymmen vuoden ajan tehnyt työtä suomen kielen opetuksessa ja aikuisten perusopintokoulutuksen kehittämisessä vieraskielisille ja -kulttuuritaustaisille nuorille ja aikuisille. Opisto on kehittänyt vuosien varrella omaa koulutusmallia, jonka yhteydessä kehitetyt materiaalit ovat saaneet ammattipiireissä julkista tunnustusta. Koulutusmallin toimivuus on todennettu myös hyvillä oppimistuloksilla.


Opetuksen laadun takeena on yksinkertainen ohje opettajille: joka ikinen oppilas, joka saa todistuksen, on annetun arvioinnin arvoinen. Kun tätä ohjetta peilataan ajatukseen siitä, että oppi on arkista elämää ja eteenpäin menoa varten ja vastuuseen siitä, että oppimisen tulos vastaa arviointia, osataan heti opintojen alussa tehdä oikeat päätökset mihin tasoryhmään opiskelija kuuluu.


Opetusmallin perusta:

  • Todellisen tason mukainen opetus: perusteellinen alkukartoitus ja oikeaan tasoryhmään sijoittaminen. Alkukartoitus tehdään konseptoidun mallin mukaisesti.
  • Oma sopiva polku opintiellä, joustavuus kesken matkan. Konkreettisena esimerkkinä oppilas, joka muutti Suomeen oppivelvollisuuden loppuvaiheessa. Tullessaan hän oli semiluku- ja kirjoitustaidoton. Nuori suoritti kielenopiskelun ohessa kolmessa vuodessa peruskoulun päättötodistuksen.
  • LuKi- opetus ja sen jatkuva kehittäminen: käytännön työssä kehitetyt opetusmateriaalit ja metodit
  • Eteenpäin katsominen ja tavoitteellisuus: kielitaidon hankkiminen mahdollistaa jatko-opinnot ja työllistymisen
  • Monikulttuurinen ympäristö, myös opettajat. Periaatteena on: tutustu toiseen ja kunnioita häntä yksilönä, ei hänen tilannettaan määrittävän tekijän kautta.

 

Ohjaamme kokonaisvaltaisesti:

  • Panostamme opiskelijahuoltoon: oma kuraattori, oma opo, terveydenhuoltopalvelut. Opiskelija tuntee olevansa tärkeä. Opiskelijan kokonaisvaltainen tuki maksaa itsensä takaisin yhteiskunnallisesti.
  • Yhteisöllisyys: jokaisella on oma vastuu itsestä ja yhteisöstä. Ei voi vain ottaa, pitää myös antaa.
  • Opettajien ja henkilökunnan koulutus: opetusmenetelmät ja ratkaisukeskeinen toimintamalli

 

Oletko kiinnostunut hyvistä kielenoppimistuloksista? Ota yhteyttä, jos haluat ohjata meille opiskelijoita, ostaa kielikoulusta tai lähettää opettajan oppimaan lisää.
Tomi Martikainen
puh. 050 513 2155

tomi.martikainen@lkro.fi


Katso lisätietoja koulutussisällöistä vasemmalta linkeistä.