Hankesuunnitelma

Lieksassa on alkanut 1.3.2017 kaksi vuotta kestävä Sosiaalisen vahvistamisen toimintamallin kehittäminen Lieksan alueella -hanke (SosVa).

 

Hankeen kohderyhmänä ovat 15-29 -vuotiaat lieksalaiset nuoret ja nuoret aikuiset.

Hankkeen tarkoituksena kohderyhmässä on:

 

vähentää huono-osaisuutta
ehkäistä syrjäytymistä
lisätä hyvinvointia, osallisuutta, liittymishalua ja vaikuttamismahdollisuuksia

 

Hankkeen päätavoitteena on kehittää sosiaalisen vahvistamisen malli, joka kehittää nuorten sosiaalinen toimintakykyä

Sosiaalisella toimintakyvyllä tarkoitetaan:

kykyä toimia ja selviytyä arjen tilanteista
luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita muihin ihmisiin
kokea osallisuutta ja läsnäoloa lähiympäristössä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa
kykyä vaikuttaa ja saada aikaan haluamiaan seurauksia.

 

Hankkeessa tarjotaan nuorille yksilölähtöistä, intensiivistä ja pitkäjänteistä tukea ja ohjausta. Ohjauksessa käytetään toiminnallisia menetelmiä, kuten valokuvausta, sekä NePsy-, luonto- ja eläinavausteista valmennusta, jotka vahvistavat nuorten omaa toimijuutta, sekä lisäävät nuorten käsitystä omista voimavaroista ja vahvuuksista.

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa, ja täydentää jo olemassa olevia nuorille suunnattuja palveluja.

SosVa-hanketta hallinnoin Lieksan kristillinen opisto, ja sen rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Siun Sote ja Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry.

 

 Hankesuunnitelmaan pääset tästä