Mapela-hanke

Mapela hankkeessa Arki Haltuun! (HANKE ON PÄÄTTYNYT)

 

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi vuonna 2018 valtionavustuksia kuudelle nuorten psykososiaalisen tuen kokeiluhankkeelle eri puolilla Suomea. Valtionavustuksia saaneet hankkeet olivat osa Juha Sipilän hallituksen Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanketta, jonka tavoitteena oli vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää. Kokeiluhankkeissa oli tarkoitus koota ja käynnistää kuntakohtaiset tai alueelliset ohjelmat järjestelmällisen Arki haltuun -tukipaketin toimeenpanemiseksi. Hankkeen taustalla olivat nuorten omat toiveet saada vahvistusta omaan arjen hallintaan, sekä psykososiaalista tukea nykyistä enemmän paitsi nuorelle itselleen, myös koko perheelle.

 

Lieksan Arki Haltuun (Mapela) -hankkeen tarkoituksena oli kehittää sosiaali- ja maakuntauudistuksen palvelurakenteen muutoksen aikana nuorten lähellä tuotettu vaikuttava palvelu, jossa tuki kohdistetaan tunnistettuun tarpeeseen.

 

”Tavoitteena oli, ettei yksikään nuori jäisi ilman tarvitsemaansa tukea”

 

  • Mapela -hanke kehitti ja tarjosi lyhyt- sekä pitkäaikaista yksilö- ja ryhmämuotoista tukea nuorten nimeämiin arjen haasteisiin. Hankkeeseen pääsi helposti mukaan ilman asiakkuutta, diagnoosia tai lähetettä.
  • Hanke oli tarkoitettu15–29 -vuotiaille lieksalaisille nuorille sekä nuorille aikuisille.
  • Hankkeen toiminta-aika oli 15.8.2018-31.5.2020 ja se työllisti kolme kokoaikaista työntekijää
  • Hankkeen saama valtionavustus oli 195 755 euroa
  • Hankkeeseen osallistui yhteensä 50 nuorta, ja hankkeen toiminta-aikana toteutettiin yhteensä 740 ohjaustapaamista, joista 586 (79%) oli yksilöohjauksia ja 154 (21%) oli ryhmäohjauksia.
  • Hankkeeseen osallistuneista 50:stä nuoresta 33 (66%) siirtyi hankkeen aikana opiskelemaan, työhön, kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun tai työllistyi palkkatuella.
  • Hankkeessa kehitetty toimintamalli on juurrutettu osaksi Valpas Nuorten työpaja toimintaa ja Lieksan Etsivää nuorisotyötä.