Mapela-hanke

Mapela hankkeessa Arki Haltuun!

Mapela-hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Nuorisotakuusta Yhteisötakuun suuntaan -kärkihanketta toteuttava kokeiluhanke, jonka tavoitteena on mallintaa ja juurruttaa vaikuttava monialainen yhteistoiminta, jolla nuorten tarpeisiin voidaan vastata kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti.

 

Hankkeen taustalla ovat nuorten omat toiveet saada vahvistusta omaan arjen hallintaan, sekä psykososiaalista tukea nykyistä enemmän paitsi nuorelle itselleen, myös koko perheelle.

”Tavoite on, ettei yksikään nuori jäisi ilman tarvitsemaansa tukea”

  • Mitä? Mapela hanke kehittää ja tarjoaa lyhyt- sekä pitkäaikaista yksilö- ja ryhmämuotoista tukea nuorten nimeämiin arjen haasteisiin. Hankkeeseen pääsee helposti mukaan ilman asiakkuutta, diagnoosia tai lähetettä.
  • Kenelle? 15–29 -vuotiaille nuorille sekä nuorille aikuisille.
  • Milloin? Hankkeen toimiaika on 15.8.2018-30.11.2019

 

Hankehenkilöstön tavoittaa ma-pe klo: 8-16 tai sopimuksen mukaan.

 

Hankepäällikkö Heidi Hämäläinen, p. 050 558 7631, heidi.hamalainen@lkro.fi

Hankeohjaaja Pirkko Suo-Anttila-Härkönen, p. 044 746 3906, pirkko.suo-anttila-harkonen@lkro.fi

Hankeohjaaja Asko Turunen, p. 044 757 5654, asko.turunen.@lkro.fi