SosVa-hanke

 

Sosiaalisen vahvistamisen toimintamallin kehittäminen Lieksan alueelle (SosVa)

(HANKE ON PÄÄTTYNYT)

 

- Hankkeen toiminta-aika oli 01.03.2017 - 28.02.2019

- Hankkeen tavoitteena oli kehittää sosiaalisen vahvistamisen malli

- Hankkeessa tarjottiin sosiaalista toimintakykyä vahvistavaa toimintaa
- Hankkeen yhtenä osa-alueena oli tavoite kehittää luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseen

- Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyössä muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa

 

 

KENELLE?

- 15-29 -vuotiaille lieksalaisille nuorille ja nuorille aikuisille, jotka tarvitsivat tukea:

- Sosiaalisten taitojen kehittämiseen
- Koulun, työn, kuntouttavan työtoiminnan tai harrastuksen aloittamiseen tai loppuunsaattamiseen
- Omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamiseen ja käyttöönottoon
- Yksinäisyyden selättämiseen

 

Hanketta hallinnoi Lieksan Kristillinen opisto, ja sitä rahoittivat Euroopan Sosiaalirahasto, Siun Sote ja Lieksan Kristillisenopiston kannatusyhdistys ry