SosVa-hanke

 

Sosiaalisen vahvistamisen toimintamallin kehittäminen Lieksan alueelle

 

• Kehittää sosiaalisen vahvistamisen mallia
• Tarjoaa sosiaalista toimintakykyä vahvistavaa toimintaa
• Kehittää luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseen

• Toimii yhteistyössä muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa

 

KENELLE?

15-29 -vuotiaille lieksalaisille nuorille ja nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea:

• sosiaalisten taitojen kehittämiseen
• koulun, työn, kuntouttavan työtoiminnan tai harrastuksen aloittamiseen tai loppuunsaattamiseen
• omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamiseen ja käyttöönottoon
• yksinäisyyden selättämiseen

 

MILLOIN?

1.3.2017-28.2.2019

Hanketta hallinnoi Lieksan Kristillinen opisto, ja sitä rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Siun Sote ja Lieksan Kristillisenopiston kannatusyhdistys ry

Löydät meidät Facebookista nimellä SosVa-hanke

 

Yhteystiedot

Hankepäällikkö Heidi Hämäläinen, p. 050 558 7631, heidi.hamalainen@lkro.fi

Hankeohjaaja Henna Palviainen, p. 040 620 8929, henna.palviainen@lkro.fi

Hankeohjaaja Jari Palviainen, p. 040 576 6175, jari.palviainen@lkro.fi