SUOMEA SUOMEKSI/FINNISH IN FINNISH/ФИНСКИЙ ПО-ФИНСКИ

23.03.2021 - 12.05.2021
120,00 €, laskutus ennen kurssin alkua.

SUOMEA SUOMEKSI

Tehokas suomen kielen iltakurssi pienessä ryhmässä verkossa (Zoom).
Ryhmäkoko maksimi 8 henkilöä.
2 kurssitasoa: alkeet (taso A1) ja jatkokurssi (taso A2)

Tavoite: puhua ja ymmärtää suomea erilaisissa tilanteissa.
A2-tason kurssilla valmistaudut ammattiopiston haastatteluun.
Ajankohta: 23.3.-12.5.2021, 2 x 45 minuuttia viikossa (tiistai ja torstai)
Kellonaika: klo 17:30-18:15 (A1-taso), klo 18:30-19:15 (A2 -taso)
Materiaali: jaetaan kurssin aikana Zoomissa
Hinta: 120 euroa, laskutus ennen kurssin alkua.
Hakuaika: 25.2. - 5.3.2021

Ilmoittautumiset: eila.lintunen@lkro.fi

Alkeistason (A1) kurssilla opimme kertomaan mm.
- itsestä
- perheestä
- omasta arkipäivästä
- vapaa-ajan vietosta

Jatkotason (A2) kurssilla opimme vastaamaan haastattelijan kysymyksiin mm.
- omasta koulutuksesta
- omasta työstä
- koulutus- ja ammattisuunnitelmista
- harrastuksista

Lisätiedot: Eila Lintunen, eila.lintunen@lkro.fi, 040 5766181

FINNISH IN FINNISH

Effective Finnish language evening course in a small group online (Zoom). Group size maximum 8 persons. 2 course levels: beginners (level A1) and advanced course (level A2)

Goal: to speak and understand Finnish in different situations. In the A2-level course, you prepare for an interview to vocational college.
Date: 23.3.-12.5.2021, 2 x 45 minutes per week (Tuesday and Thursday)
Time: 17:30-18:15 (A1 level), 18:30-19:15 (A2 level)
Material: distributed on the course in Zoom
Price: 120 euros, invoicing before the course begins
Application: 25.2. - 5.3.2021, eila.lintunen@lkro.fi

In the basic level (A1) course, you learn how to tell e.g. about
- yourself
- family
- your own everyday life
- leisure time

In the advanced level (A2) course, you learn how to answer questions about your
- education
- work experience
- training and professional plans
- hobbies

More information: Eila Lintunen, eila.lintunen@lkro.fi, +358 40 5766181

ФИНСКИЙ ПО-ФИНСКИ

Эффективный вечерный курс финского языка в небольшой группе онлайн (Zoom). Размер группы максимум 8 человек. 2 уровня курса: новички (уровень A1) и продвинутый курс (уровень A2)

Цель: говорить и понимать финский язык в различных ситуациях.
На курсе А2 готовимся к интервю в профессиональный колледж.
Дата: 23.3.-12.5.2021, 2 х 45 минут в неделю (вторник и четверг)
Время: 17:30-18:15 (Уровень A1), 18:30-19:15 (Уровень A2)
Материал: раздают на курсе в Zoom
Цена: 120 евро, выставление счета до начала курса.
Подача заявлений: 25.2. - 5.3.2021, eila.lintunen@lkro.fi

На базовом уровне (A1) мы учимся говорить
- о себе
- о семье
- о повседневной жизни
- о проведении свободного времени

На курсе продвинутого уровня (A2) мы учимся отвечать на вопросы о, например,
- своём образовании
- своей работе
- профессиональных планах
- хобби

Дополнительная информация: Eila Lintunen, eila.lintunen@lkro.fi, +358 40 576 6181‹ Back