Läsnä ja poissalot

Perusopetuksen työviikon pituus on jaksosta riippuen noin 30 - 35 tuntia/viikko. Muiden kansanopistossa opiskelevien on lain mukaan osallistuttava opetukseen 25 tuntia viikossa. Opintotuen tai koulutuspäivärahan saaminen edellyttää säännöllistä osallistumista eli lukujärjestyksessä ilmoitetuille oppitunneille ja muuhun yhteiseen toimintaan osallistuminen on pakollista.


Rehtori voi myöntää kirjallisen poissaolo-anomuksen perusteella luvan 3 päivää pidempään poissaoloon. Poissaolo-anomukset on tuotava hyvissä ajoin rehtorin käsiteltäväksi. Linjavalvoja vastaa lyhemmistä poissaoloista.


Ainoastaan sairauden takia voi olla poissa ilman ennakkolupaa. Sairauspoissaoloista on ilmoitettava samana päivänä ja sairauspoissaoloista on oltava lääkärin tai sairaanhoitajan todistus. Sairauspoissaoloissa alaikäisellä on oltava huoltajan tai opistolla asuvalla linjavalvojan hyväksyntä.


Mikäli Sinulle tulee poissaoloja sairauden tai jonkin muun syyn vuoksi, pyydä kunkin aineen opettajalta korvaavia tehtäviä poissaolosi aikana käsitellyistä asioista, jotta et jäisi muusta ryhmästä jälkeen. Tarvittaessa sovitaan tukiopetuksen järjestämisestä.


Jos täysi-ikäinen opiskelija on ollut viikon poissa ilmoittamatta poissaolon syytä tai hänellä on huomattavasti aiheettomia poissaoloja, hänet katsotaan eronneeksi. Alaikäisen opiskelijan aiheettomista poissaoloista vastaavaopettaja on yhteydessä huoltajiin. Mikäli alaikäinen opiskelija ei halua jatkaa opintojaan, opisto pyytää huoltajia ja opiskelijaa keskustelemaan lopettamisratkaisusta moniammatillisen opiskelijahuoltoryhmän kanssa.