Tule opiskelemaan Lieksan kristilliselle opistolle

13.06.2023

Opiston lukuvuosi 2023-2024 alkaa tiistaina 15.8. Voit edelleen hakea koulutuksiin.

 

AIKUISPERUSKOULU 
- 17 vuotta täyttäneille
- heille joiden tavoitteena on saada perusopetuksen päättötodistus tai suorittaa osia peruskoulusta
- heille joiden peruskoulun opinnot ovat jääneet kesken tai joilla ei ole aikaisempia opintoja.

 

TUTKINTOKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS – TUVA
- tämä koulutus on korvannut vanhanmallisen kymppiluokan
- heille jotka ovat oppivelvollisia tai joilla ei ole toisen asteen tutkintoa ja jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta,
- myös heille joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame,
- myös heille jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai sitä vastaavan koulutuksen muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai saameksi.

 

POLKU TULEVAAN - OPISTOVUOSI OPPIVELVOLLISILLE
- heille jotka ovat oppivelvollisia ja joilla on/ jotka saavat peruskoulun päättötodistuksen keväällä 2023
- heille jotka haluavat hankkia lisää opiskeluvalmiuksia ja selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmia,
- heille jotka kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen,
- heille jotka tarvitset tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa tai haluat jotka haluavat harjoitella itsenäistä asumista,
- heille jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen opinnot tai eivät ole hakeutuneet toisen asteen opintoihin.

 

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUS
- Lähiopetus tai verkko-opetus
- lähtötasotestin jälkeen sijoittuminen oikeantasoiseen ryhmään
- jos olet kotoutuja ja haluat opiskella suomen kieltä opistolla, ole yhteydessä TE-toimistoon.

 

Lisätietoja eri koulutuksista ja hakemisesta  https://www.lkro.fi/opintolinjat

 

Finnish Language and Culture: https://www.lkro.fi/opintolinjat/finnish-studies

 

Финский язык и культура: https://www.lkro.fi/opintolinjat/finskiy-yazyk-i-kultura

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle