SosVa -hanke

 

Sosiaalisen vahvistamisen toimintamallin kehittäminen Lieksan alueelle

 

  • Kehittää sosiaalisen vahvistamisen mallia

  • Tarjoaa sosiaalista toimintakykyä vahvistavaa toimintaa

  • Kehittää luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseen

  • Toimii yhteistyössä muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa

 

KENELLE?

 

15-29 -vuotiaille lieksalaisille nuorille ja nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea:

 

  • sosiaalisten taitojen kehittämiseen
  • koulun, työn, kuntouttavan työtoiminnan tai harrastuksen aloittamiseen tai loppuunsaattamiseen
  • omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamiseen ja käyttöönottoon
  • yksinäisyyden selättämiseen

 

MILLOIN?

 

1.3.2017-28.2.2019

 

Hanketta hallinnoi Lieksan Kristillinen opisto, ja sitä rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Siun Sote ja Lieksan Kristillisenopiston kannatusyhdistys ry

 
Löydät meidät Facebookista nimellä SosVa hanke