Tarina

Sodan jälkeen päätettiin, että kaikilla on tasavertainen mahdollisuus saada koulutusta. Kaikki eivät voineet siirtyä maaseudulta kaupunkeihin opiskelemaan, koska perheillä ei tähän taloudellisia mahdollisuuksia. Kansanopistojen malli tuli Tanskasta Suomeen. Opistojen tarjoama koulutus oli mahdollisuus maaseudun nuorille; se oli sivistävää, täydentävää tai ammattiin valmistavaa koulutusta.


Körttiläiset perustivat Lieksan Kristillisen opiston vuonna 1944. Kristillisyys loi vahvan toimintamallin, joka korostaa toisen ihmisen kunnioitusta, kohtaamista ja yhteistä vastuuta yhteisöstä. Sisäoppilaitosmalli on myös tarjonnut nuorille aikuisille itsenäistymisen ja kasvun mahdollisuuden.


Opistojen ammattiin valmentava ja täydentävä koulutus on kautta historian seurannut ketterästi ajan muutoksia, näin myös Lieksan kristillisen opiston toiminta. Karjatalouden ja puukäsitöiden opeista siirryttiin kone- ja metalliopin opintoihin ja myöhemmin sosiaali- ja kasvatusalan, maahanmuuttajien koulutukseen ja perusopetukseen. Opetustoimintaa ja –tarjontaa on ohjannut vahvasti periaate siitä, että opintojen on annettava opiskelijalle tietoja ja käytännön osaamista, jonka avulla voi ottaa seuraavan askeleen eteenpäin.


Ehkä juuri kristillisen arvopohjan vuoksi olemme hioutuneet erityistä herkkyyttä vaativien ryhmien opastajaksi, kouluttajaksi ja auttajaksi.