Opistoneuvosto


Opistossa toimii opistoneuvosto. Opistoneuvostoon kuuluvat opiskelijajäsenet ja henkilökunnan edustaja, jotka valitaan vaaleilla. Opistoneuvoston tehtävät on määritelty johtokunnan hyväksymässä ohjesäännössä. Opistoneuvoston tehtävä on hoitaa opiskelijoiden yhteisiä asioita. Siihen kuuluu yksi jäsen sekä varajäsen jokaiselta linjalta tai kurssilta. Kokouksessa voivat olla myös varajäsenet mukana.