Avoimen yliopiston opinnot

Oletko kiinnostunut avoimen yliopiston opinnoista Lieksassa? Lieksan kristillinen opisto etsii avoimen yliopiston opinnoista kiinnostuneita!

  • Avoimen yliopiston opinnot ovat kaikille avoimia opintoja, joihin ei ole pohjakoulutus- eikä pääsyvaatimuksia
  • Opinnot ovat Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman mukaista avointa yliopisto-opetusta
  • Opinnot ovat itsenäistä työskentelyä, luento-opetusta ja verkkotyöskentelyä
  • Ryhmiä perustetaan kysynnän mukaan
  • Kaikki opinnot ovat perusopintoja 25 op

 

Tietojenkäsittelytiede

Perusopinnoista muodostuu opintokokonaisuus, jonka myötä opitaan tietojenkäsittelytieteen perusteet, opitaan ohjelmoimaan Python- ja Java-ohjelmointikieltä, tutustutaan tietokoneen rakenteeseen ja toimintaperiaatteisiin sekä opitaan sovelluskehityksen alkeet.

 

Gerontologia

Perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja vanhuudentutkimuksen monitieteisistä lähtökohdista. Sopii hyvin esimerkiksi vanhustyötä tekeville; opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkökulmia ikääntymisestä laaja-alaisena ilmiönä.

 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Opinnoissa perehdytään sivistyksen, kasvatuksen, koulutuksen, elinikäisen oppimisen, työelämän kehittämisen ja osaamisyhteiskunnan perusteisiin sekä niiden edistämiseen.

 

Erityispedagogiikka

Opinnoissa perehdytään kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogiseen perustaan, erityispedagogiikan yhteiskunnalliseen tehtävään ja erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa.

 

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi

Opinnoissa perehdytään lasten ja nuorten psykososiaaliseen kehitykseen, perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkitykseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Kokonaisuus antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaiselle tehtäväkentälle.

 

Kokonaisuus on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys- ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille.

 

Opintoihin hakeminen

Haemme kiinnostuneita. Ryhmiä perustetaan kysynnän mukaan. Ota yhteyttä, kerromme lisää!

 

Tietojenkäsittelytiede: Petri Pehkonen, puh. 040 509 9644 tai petri.pehkonen(at)lkro.fi

Muut: Katja Puurunen, puh. 050 513 3010 tai katja.puurunen(at)lkro.fi