Suomi toisena kielenä

Kurssilla opiskellaan suomen kieltä ja tavoitteena on toiminnallinen kielitaito. Lisäksi tutustutaan Suomen yhteiskuntaelämään ja kulttuuriin. Suomen kieltä opiskellaan monipuolisesti erilaisissa oppimistilanteissa ja oppimisympäristöissä.

 

Kurssilla voit myös:

  • opiskella peruskouluaineita esim. englantia ja matematiikkaa
  • osallistua erilaisiin työpajoihin esim. posliininmaalaus, kudonta, kuvataide, ratsastus, kotitalous ja draama
  • suorittaa tietokoneenkäyttäjän at-kortin opintoja

 

Haku linjalle 31.5. mennessä.