Lisätietoa luku- ja kirjoitustaidon opetuksesta

Ensimmäinen askel tulevaisuuden rakentamisessa on kielen oppiminen. Kirjoittamisen ja lukemaan oppimisen kautta avautuvat laajemmat mahdollisuudet itsenäiseen elämään!

 

LuKi-pajan kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, jotka eivät osaa lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellään. Ryhmä on tarkoitettu myös henkilöille, joilla on luku-ja kirjoitustaitoa, mutteivät osaa latinalaisia aakkosia.

Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen tavoitteena on suomen kielen kirjoittamisen ja lukemisen sekä puheen ymmärtämisen ja tuottamisen perustaitojen kehittyminen ja oppijan rohkaiseminen sekä itsetunnon vahvistaminen.


Oppitunnilla käytetään paljon toiminnallisia harjoituksia ja harjoitellaan arkielämän tilanteita.

 

Yleiset tavoitteet:

  • oppija osaa luku- ja kirjoitustaidon perusteet: kirjainten kirjoittaminen, tunnistaminen eli osaaminen
  • numeeriset taidot (päivämäärä, puhelinnumero, katuosoite, kellonajat)
  • perussanojen kirjoittaminen, lukeminen ja osaaminen sekä lyhyitä lauseita
  • oppijalle kehittyy oppimisvalmiuksien perusteet
  • uuden kulttuurin, yhteiskunnan ominaisuuksien ymmärtäminen
  • kielen oppiminen tulee toteutumaan toiminnallisten harjoitusten avulla

 

ABC-group is aimed at illiterate students. It is also adequate for students with the mother language involving another alphabet that the Latin alphabet. After learning the Latin alphabet we train a basic Finnish language vocabulary. In this group we are practicing reading and writing ABC, short words and also familiarize with the Finnish culture and society.

 

Tästä linkistä pääset Luki-polku- materiaaliin

 

Luku- ja kirjoitustaidon opetukseen haetaan suomen kielen ja kulttuurin yleisen hakulomakkeen kautta, kts. Hinnat ja hakeminen.

 

Haku tulevalle lukuvuodelle 31.5. mennessä.