Taitotasot ja ryhmät

Lieksan kristillisen opiston suomen kielen ja kulttuurin opetus on suunnattu pääasiassa Suomeen muuttaneille maahanmuuttajille, joiden tarkoitus on integroitua ja kotoutua suomalaiseen yhteiskuntaan ja elämään. Siksi koulutuksen opetussuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen vahvistamien Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin (OPH 2012:1). Luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa noudatetaan lisäksi Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteita (OPH 2012:2). Kotoutujien lisäksi opetus sopii myös muutoin Suomesta ja suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille ulkomaalaisille.

 

Kotoutumiskoulutus kestää yleensä 1-3 vuotta ja opiskelija kehittyy ryhmän sisällä tai välillä mahdollisesti tasoryhmää vaihtaen henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti.

 

Koulutus sisältää vuosittain opetusta eri taitotasojen mukaisissa ryhmissä:

  • Luku- ja kirjoitustaidon opetus
  • Suomi toisena kielenä (perustaso)
  • Nopea polku suomen kieleen ja kulttuuriin

 

Kullakin linjalla on vastaava opettaja, jolla on pedagoginen vastuu oman opetusryhmän koulutuksen edistymisestä. Oppilaalle tehdään lukuvuoden alussa ja lopussa kielitaitotasotesti yleisen eurooppalaisen viitekehyksen asteikon mukaisesti. Opiskelijan opetusryhmä riippuu kielen taitotasoista.

 

Suomen kielen ja kulttuurin linjoilta opiskelijat voivat pohjakoulutuksestaan riippuen suunnata jatko-opintoihin kuten aikuisperusopetukseen, ammattiopistoon, lukioon tai korkeakouluun.

 

Suomen kielen ja kulttuurin opetukseen yleisen hakulomakkeen kautta, kts. Hinnat ja hakeminen.


Haku tulevalle lukuvuodelle 31.5. mennessä.