Puhutaan suomea! / Let's speak Finnish! / Давайте говорим по-фински!

19.03.2021 - 21.03.2021
Hinta verkossa 100 €/osallistuja, opistolla 180 €/osallistuja

Puhutaan suomea!

 

Pe – su 19. - 21.3. opistolla tai verkossa.

Kurssilla opit asioimaan ja viestimään opiskelussa ja työelämässä Suomessa. Kurssilla on ennakkotehtävä, viikonlopun aikana keskitymme puhumisen harjoitteluun. Kurssilla käytetään opettajan omaa materiaalia. Voit osallistua kurssille opistolla tai verkossa. Opiskelua varten tarvitset tietokoneen (Zoom) ja sähköpostin. Kurssin taso on A2.2

 

15 oppituntia (á 45 min.): pe 19.3. klo 17.30 - 19, la 20.3. klo 9 - 16, su 21.3. klo 9 - 15

 

Teemoja: Itsestä kertominen, haastattelut, opiskelu ja asiointi Suomessa, raportointi ja tiivistäminen

 

Ilmoittautuminen 5.3. mennessä, laskutus ennen kurssin alkua.

Kurssilla on ennakkotehtävä, jonka saat kurssikirjeen mukana. Palauta tehtävä viimeistään 14.3.

Hinta: verkossa 100€, opistolla 180€ (2 yön majoitus 2 hengen huoneessa, 2 x aamupala, 2 x lounas, 2 x päiväkahvi, 2 x päivällinen, 2 x iltapala)

 

Let's speak Finnish!

 

Fri – Sun 19. - 21.3. at the college or online

In this course you will learn how to communicate in studying and working life in Finland. There is a pre-assignment for the course, during the weekend we focus on practicing talking. We use the teacher's own material. You can take part in the course at the college or online. You need a computer (Zoom) and an email. Course level is A2.2

 

15 lessons (á 45 min.): Fri 19.3. at 17.30 - 19, Sat 20.3. at 9 - 16, Sun 21.3. at 9 - 15

 

Themes: Talking about yourself , Interviews , Studying and communicating in Finland, Reporting and summarizing

 

Registration until 5.3., the invoice is sent and must be paid before the course start

The course has a preassignment, you will get it with the course letter, please send it back latest on March 14. Price: online 100€, at the college 180€ (accommodation for 2 nights in room for 2 persons, 2 x breakfast, 2 x lunch, 2 x afternoon coffee, 2 x dinner, 2 x evening snack)

 

Давайте говорим по-фински!

 

Пт - Вс 19. - 21.3. в училище или онлайн

На курсе Bы научитесь общаться в учебной и рабочей жизни в Финляндии. До курса выполните предварительное задание на курс, на выходных мы учимся говорить по-фински. На курсе используем учебный материал учителя. Вы можете принять участие на курсе онлайн или на месте в училище. Для обучения Вам нужен компьютер (Zoom) и электронная почта. Уровень курса - A2.2

 

15 уроков (по 45 мин): Пт 19.3. 17.30 - 19 ч., Сб 20.3. 9 – 16 ч., Вс 21.3. 9 - 15 ч.

 

Темы: Рассказ о себе , Интервью , Учеба и общение в Финляндии , Отчёт и резюме

 

Регистрация до 5.3., выставление и оплата счета до начала курса

Предварительное задание на курс отправляется вместе с курсовым письмом. Верните задание не позднее 14 марта.

Цена: онлайн 100€, на месте в училище 180€ (проживание (2 ночи) в комнате для 2-х, 2 завтрака, 2 обеда, 2 дневного кофе, 2 ужина, 2 вечернего перекуса)

 

VIDEOT youtubessa:

Lieksan kristillisen opiston kurssiesittely suomeksi

Lieksan kristillisen opiston kurssiesittely englanniksi

Lieksan kristillisen opiston kurssiesittely venäjän kielellä‹ Back