Etäpolku suomeen 4 (A1/A2), Remote path to Finnish 4 (A1/A2), Удалённый путь в финский язык 4 (A1/A2

15.03.2022 - 05.05.2022
125 €

Etäpolku suomeen

 

Tehokas suomen kielen etäkurssi pienessä ryhmässä verkossa (Zoom).
Ryhmäkoko 6 - 8 henkilöä.
3 kurssitasoa: alkeet, taso A1 ja taso A2.
Kurssin taso valitaan ilmoittautuneiden enemmistön mukaan.

 

Tavoite: puhua ja ymmärtää suomea erilaisissa tilanteissa.

 

Kesto: 8 viikkoa, yhteensä 16 oppituntia (á 45 min.). 2 oppituntia viikossa (tiistai ja torstai), klo 9:20-10:05

Kevät 2022:
Kurssi 4: taso A1/taso A2 ti 15.3.- to 5.5.2022

 

Materiaali: jaetaan kurssin aikana Zoomissa
Hinta: 125 euroa

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Lieksan kristillinen opisto, toimisto toimisto@lkro.fi, 0400 478 750
Laskutus: 2 viikkoa ennen kurssin alkua

Kurssien aiheet

Alkeet:
minä, perhe, arkipäivä, kauppa
Taso A1:
asunto, sää, liikenne, terveys
Taso A2:
juhlat, luonto, koulutus, työ
------------------------------------------------------------------

Remote path to Finnish

 

Powerful Finnish remote course in a small group online (Zoom).
Group size 6-8 persons.
3 course levels: beginners, level A1 and level A2.
The level of the course is chosen according to the majority of the registered participants.

 

Goal: to speak and understand Finnish in different situations.


Duration: 8 weeks, total 16 lessons (á 45 min.) 2 lessons per week (Tuesday and Thursday). Time: 9:20-10:05

Schedule:
Spring 2022:

Course 4: (level A1/A2) 15.3.- 5.5.2022

 

Material: shared during the course in Zoom
Price: 125 euros
More info and enrolment: Lieksa Christian College, office toimisto@lkro.fi, tel. +358 (0)400 478 750
Invoicing: 2 weeks before the start of the course

 

Course topics

Beginners: me, family, day activities, shopping
Level A1: apartment, weather, transport, health
Level A2: organising a party, nature, education, work
------------------------------------------------------------------

Удалённый путь в финский язык

 

Эффективный дистанционный курс в небольшой группе онлайн (Zoom).
Размер группы 6-8 человек.
3 уровня курса: новички, уровень A1 и уровень A2.
Уровень курса выбирается по большинству зарегистрированных.

Цель: говорить и понимать финский язык в различных ситуациях.

 

Продолжительность: 8 недель, всего 16 уроков (45 мин.)
2 урока в неделю (вторник и четверг)
Время: 9:20-10:05

 

Расписание:
Весна 2022
Курс 4: (уровень A1/ A2) 15.3. - 5.5.2022

Материал: даётся в ходе курса
Цена: 125 euros
Информация и подача заявлений: Христианское училище города Лиекса, офис toimisto@lkro.fi, +358 (0)400 478 750
Счет-фактура: за 2 недели до начала курса

 

Темы на курсах:
Уровень начинающих: я, семья, будний день, магазин
Уровень А1: квартира, погода, транспорт, здоровье
Уровень А2: вечеринки, природа, образование, работа

 

opiskelu6‹ Back