Tukea ja apua

Mikäli tarvitset opiskelussasi tai henkilökohtaisen elämäsi kysymyksiin liittyvissä asioissa apua, koko henkilökuntamme on valmis auttamaan sinua.


Opiskelumenestykseen, asumiseen, järjestyssääntöjen noudattamiseen, poissaoloihin ja päihteiden käyttöön liittyvistä tai elämäntilanteeseen liittyvistä asioista voit keskustella koulukuraattorisi, opinto-ohjaajasi, opettajasi tai rehtorin kanssa.


Teemme mahdollisimman paljon yhteistyötä vanhempien ja huoltajien kanssa. Joissain tapauksissa (esim. poissaolo-ongelmat, päihteiden käyttö, järjestyssääntöjen vakava rikkominen) otetaan automaattisesti yhteyttä vanhempiin.


Opiskeluun liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opinto-ohjaaja Heli Piipposeen. Hän on tavattavissa Uskon yläkerrassa huoneessa 125.


Opistolla toimii opiskelijahuoltoryhmä.


Tarvittaessa pyydämme asiantuntija-apua kouluterveyden hoitajalta, päihdesairaanhoitajalta, Lieksan terveyskeskuksesta ja Perheneuvolasta.


Asioitasi käsitellään luottamuksellisesti vaitiolovelvollisuutta koskevia periaatteita noudattaen. Sinulla on oikeus olla mukana, kun asioitasi käsitellään.